QUEROFILMESHD50

Yu Yokoyama

Hamon: Futari no yakubyô-gami

Hamon: Futari no yakubyô-gami

2017 120 min Movie
Hamon: Futari no yakubyô-gami
2017120 min
Keisuke Ninomiya (Yu Yokoyama) trabalha como consultor de construção. Através de seu trabalho, ele conhece o yakuza Yasuhiko Kuwabara (Kuranosuke Sasaki). Um dia, o produtor de cinema ...
País:
Gênero:Drama